σαββατείον

τὸ, Α
ευκτήριος οίκος στον οποίο οι Ιουδαίοι τελούσαν την κατά το Σάββατο λατρεία, πιθ. η συναγωγή.
[ΕΤΥΜΟΛ. < Σάββατον + κατάλ. -εῖον].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Σαββατείου — Σαββατεῖον a house in which the Sabbath service was held neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • GEOGRAPHY — In the Bible The geographic horizon in the early biblical period was the lu aḥ ha ammim, a table of 70 nations listed in Genesis 10. The identification of the names and the location of the countries are the subject of differences of opinion among …   Encyclopedia of Judaism

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.